2 juni 2020

Het Protocol is af!

Nadat de BMA het ministerie van EZK de handreiking “Samen veilig weer aan het werk” heeft aangeboden, hebben we daarop feedback gekregen. In detail hebben we hierop aanpassingen gedaan en dit document vastgesteld. Het is nu klaar. We hebben het aangeboden aan het ministerie. Zij maken een digitale omgeving (www.mijncoronaprotocol.nl) waar alle protocollen van alle branches verzameld zijn en inzichtelijk gemaakt worden.

Wij hebben dit protocol voor jullie echter al als download op de website staan. Wij adviseren dit goed door te lezen en te gebruiken in uw atelier, leslokaal of werkplaats.

Gebruik dit document om “Samen weer veilig aan het werk” te kunnen gaan. Doe dit in combinatie met de poster die ook als download op de website te vinden is. Hang deze poster aan de toegangsdeur van je werkruimte en laat zo weten dat jij, samen met je branchegenoten, belang hecht aan een veilige omgeving en zo oog hebt voor de gezondheid van jezelf en de bezoeker aan je pand.

27 mei 2020

Goed nieuws: de lessen kunnen weer opgestart worden!

We hebben feedback op de handreiking gekregen en moeten deze op detail aanpassen. Daarna bieden wij het nogmaals aan. Als we deze hebben aangepast mogen we deze handreiking als protocol publiceren.

Van het ministerie EZK kregen we ook het bericht dat samenkomsten tot 30 mensen (met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel) weer zijn toegestaan. Zie hier het bericht van de rijksoverheid. Met het kabinetsbesluit is beoogd ook opleidingen, trainingen en cursussen tot maximaal 30 personen (met inachtneming van de afstandsregels) weer mogelijk te maken. Hiervoor dienen wel alle cursisten een gezondheidscheck (dat wil zeggen een checkgesprek waarin wordt gevraagd of er de afgelopen periode symptomen van Covid-19 zijn geweest) te hebben ondergaan. Hiernaast kunt u de checkgesprek-richtlijn downloaden.

18 mei 2020

“Samen veilig aan het werk”

Geachte leraressen,

Hierbij treft u een handreiking aan die ter beoordeling ligt bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zullen deze handreiking, die wij voor jullie geschreven hebben in opdracht van de Rijksoverheid, bekijken. Hierop zullen zij aanbevelingen doen. Wij krijgen deze aanbevelingen terug waarna wij, na aanpassing, deze handreiking opnieuw publiceren. Na deze aanpassing mogen wij dit document hanteren als protocol dat u binnen uw bedrijf als zodanig mag gebruiken.

Deze handreiking wordt dus pas een protocol wanneer we de aanbevelingen van EZW hebben ontvangen.

Wanneer dit protocol beschikbaar is zullen wij u dit ook weer doen toekomen.

Deze handreiking gaat vergezeld van een deurposter die u kunt gebruiken om in de entree van uw bedrijfspand neer te hangen zodat uw bezoekers weten dat uw branche organisatie en u hebben nagedacht over: Samen veilig weer aan het werk.

Kleermakers, schoenmakers en hoedenmakers zijn contactberoepen en mochten herstarten op 11 mei. De modevakscholen vallen onder het volwassenonderwijs. Volgens verwachting kunnen deze op 15 juni herstarten, mits er groen licht gegeven wordt door de overheid. Er is voor die datum gekozen om de hoeveelheid bewegingen in de openbare ruimte, van huis naar de school, nog zoveel mogelijk te beperken om een nieuwe uitbraak van het corona virus te voorkomen. Wat betreft berichtgeving richten wij als vereniging (in samenwerking met de BMA) ons op de landelijke politiek.

Neem contact op met uw gemeente als u op de hoogte wilt blijven van al dan niet openstellen van uw bedrijf en de handhaving zoals uw gemeente die zal uitvoeren.

Nogmaals willen wij aangeven dat het geheel onder uw eigen verantwoording valt en u geen rechten kan ontlenen aan deze handreiking. Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met de BMA, NHV, Dankaerts, en Instituut Cuppens-Geurs.

Met vriendelijke groeten,

Chantal van Dorst

"Protocol Mode Ambachten"

Protocol Mode Ambachten.pdf

"Samen veilig aan het werk"

Samen veilig aan het werk.pdf

Poster corona-preventie

Poster Coronapreventie.pdf

RIVM checkgesprek richtlijn

checkgesprek.pdf